UAM
Kontakt:

email:
telefon: 61 829 53 33


Dyżury w letniej sesji egzaminacyjnej 2022:
wtorek, 12:00 - 13:00 (pokój B4-5)

Urlop: 4.07 - 23.08.2022.


Zajęcia w semestrze letnim 2021/2022:

Algorytmy i struktury danych
Seminarium magisterskie 3
Szeregowanie zadań
Zaawansowane algorytmy kombinatoryczne


Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022:

Algorytmy i struktury danych
Seminarium magisterskie 2


Działalność naukowa:

Publikacje
Granty